Motivational Quotes 6/17/21

Where there is an inspiration there is a way.


What is now written on stone was once written on paper


You are appreciated where you belong.


You wanted all but you can’t have it


If you send good out; expect good in. If you send bad out; expect bad in.


The soul always shines through; When you feel happy on the inside, you look good on the outside.


You can do the right thing and still fail.


The first time we go some place we see all its virtues; the next time all its faults.


Money should never change one’s values … Making money is only a report card. – WW Allan (businessman)


Always keep reaching for more


The genius must suffer his own genius; A keen perception comes with its own price.

***

(Albanian)

Aty ku ka një frymëzim ka një mënyrë.

Ajo që tani shkruhet në gur, dikur shkruhej në letër

Jeni të vlerësuar aty ku bëni pjesë.

Ju dëshironit të gjitha, por nuk mund t’i keni

Nëse dërgoni të mira; prisni të mirën. Nëse dërgoni të keqen jashtë; prini te keqen.

Shpirti shkëlqen gjithmonë; Kur ndihesh i lumtur nga brenda, dukesh mirë nga jashtë.

Ju mund të bëni gjënë e duhur dhe prapë të dështoni.

Herën e parë që shkojmë në një vend, shohim të gjitha virtytet e tij; herën tjetër të gjitha gabimet e saj.

Paratë nuk duhet të ndryshojnë kurrë vlerat e dikujt… Të bësh para është vetëm një kartë raporti. – WW Allan (biznesmen)

Gjithmonë vazhdoni të arrini për më shumë

Gjeniu duhet të vuajë gjenialitetin e tij; Një perceptim i mprehtë vjen me çmimin e vet.

Published by

George Shetuni

I am an author of fiction, essays, and poetry. I also enjoy blogging. In my blog, I write about self help, motivation, and literature.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s