Changing of the Seasons / Ndryshimi i stineve


Your eyes search the skies
For some surprise,
As hope flies,
Lifeless eyes under dark, cloudy skies.

Downward looking eyes
Amidst dark foreboding skies
Upward looking beautiful woman eyes
I search her blue eyes.

Whose color caught me by surprise,
Sideways glancing brown eyes
Smiling eyes, smiling lips
A smile for me, no doubt

A pretty sight. Tonight.
The one with the beautiful eyes
And curly dark hair
Ciao Bella!

It’s cold outside
Budding leaves of the cherry blossom tree
Spring is neigh,
A rebirth to nature, and man, and Christ.

Ndryshimi i stineve (Albanian)

Sytë e tu kërkojnë qiejt
Për ndonje surprize,
Ndërsa shpresa fluturon,
Sytë e pajete nën qiellin e errët dhe me re.

Sytë me shikim poshtë
Mes qiejve të errët parandjenjë
Sytë e bukur të gruas me pamje lart
Kërkoj sytë e saj blu.

Ngjyra e të cilit më kapi në befasi,
Shikojne anash sy kafe
Sy të qeshur, buzë të qeshura
Një buzëqeshje për mua, pa dyshim

Një pamje e bukur. Sonte.
Ajo me sy të bukur
Dhe flokë të errët kaçurrelë
Ciao Bella!

Është ftohtë jashtë
Gjethet e lulëzuara të pemës të qershisë
Pranvera është afër,
Një rilindje për natyrën, njeriun dhe Krishtin.